Možnosti platby

 

  

                           

     

                                   


                             

                

           

       

         
     

FKSP

Fond sociálních a kulturních potřeb

 

Po dohodě je možné předem částku za masáže uhradit z Fondu sociálních a kulturních potřeb (FKSP), pokud ho má Váš zaměstnavatel zřízen a umožňuje úhradu služeb, které poskytuji.

Postup je následující:

1. zjistíte, zda Váš zaměstnavatel poskytuje příspěvek z FKSP na masážní služby.

2. dodáte fakturační údaje Vašeho zaměstnavatele (název firmy, fakturační adresa, částka k fakturaci, IČ, DIČ, případná požadovaná splatnost faktury,případný požadovaný další text na faktuře).

3 .na základě těchto údajů vystavím fakturu na Vašeho zaměstnavatele 

4. po připsání fakturované částky na můj účet Vám zašlu informační email o provedené platbě. Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo faktury.

5. při 1. návštěvě mého studia Vám vystavím permanentku na čerpání služeb v hodnotě uvedené na faktuře. Je nutné přinést vytištěný informační email o provedené platbě jako potvrzení o zaplacení.

 

 

Pernamentky 

 

Pernamentka        10x masáž     sleva 10%

Pernamentka        20x masáž     sleva 15%

Kredit minimálně       7000 Kč     sleva 10%

Kredit minimálně     14000 Kč     sleva 15%